Sjukvård – från brist till överflöd

Vi står inför en revolution inom vården. Den här föreläsningen tar med dig på en resa som börjar för nästan 300 000 år sedan och in i en nära framtid, där vård går från att vara en brist till något vi har i överflöd.

Den närmaste framtidens framsteg inom hälsa och medicin kommer att vara mer betydelsefulla än all annan utveckling. Denna hälsorevolution drivs till stor del av teknisk innovation vilket gör att fler än någonsin kommer att kunna dra nytta av den.

Förbättrade behandlingar och möjligheten att upptäcka sjukdomar tidigare, hantering av journaler och övervakning av den personliga hälsan lovar en mer rättvis tillgång till hälso- och sjukvård. En tillgång som potentiellt når miljarder människor, där vissa tidigare helt stått utanför den moderna vården.

Den här föreläsningen tar sin början i civilisationens vagga och hur utvecklingen av DNA-analys idag gör det möjligt att se in i det förflutna men också in i framtiden och hjälpa oss att förebygga allvarliga sjukdomar. Resan fortsätter med den enormt snabba utvecklingen inom sensorer och hur användningen av artificiell intelligens och robotar ger tillgång till bättre och säkrare vård till fler än någonsin i historien.

Vi står inför en vårdrevolution.

Den här föreläsningen beskriver varför detta händer nu, hur utvecklingen ser ut och hur vi kan undanröja alla hinder så att de tekniska framstegen kan ge längre och hälsosammare liv och ökad livskvalitet till så många som möjligt så snart som möjligt.

Föreläsningen ger bland annat:
  • En förståelse för den tekniska utvecklingen inom vården.
  • Inblick i de, i första hand, tre tekniker som driver denna utveckling framåt: DNA-analys, sensorer och artificiell intelligens (AI).
  • Insikter om de åtgärder som behövs för att utvecklingen ska komma så snabbt och så många som möjligt till del som möjligt.
  • Tillgång till rapporten Sjukvård – från brist till överflöd med möjlighet till fördjupning.
Föreläsningen passar bra till:
  • Strategimöte i styrelse eller företagsledning.
  • Personalkonferens.
  • Branschdagar.
Föreläsare

Magnus Aschan

Magnus Aschan är redaktör på Warp Institute samt författare till rapporten Sjukvård – från brist till överflöd.

Han är tidigare chefredaktör för Computer Sweden och TechWorld och har jobbat som it-journalist, föreläsare och moderator i över 15 år.

Boka

För att boka Sjukvård – från brist till överflöd, kontakta oss på hello@warpinstitute.com. Har ni inte valt datum ännu är möjligheten större att vi kan, men oavsett får ni snabba svar och utifrån det tar vi sen ett samtal och kommer överens om allt det praktiska.