Warp Health Program

Vår vision är att bidra till att böja kurvan för vår livslängd uppåt, så att vi till slut når målet att vi förlänger livslängden snabbare än tiden passerar.

Hälsan ska inte begränsa oss från att leva det liv vi vill, så länge vi vill.

Genom att nyttja och snabba på teknisk utveckling får vi mycket bättre koll, och därmed makt, över vår egen hälsa och våra egna kroppar.

Redaktör för nyhetsbrevet är Björn Arvidsson.